Наукова діяльність

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Топографоанатомічне і морфометричне обґрунтування забезпечення прохідності дихальних шляхів недоношених новонароджених», 2007 р.

Статті

1. Особливості седативної терапії алкогольного абстинентного синдрому, ускладненого соматичною патологіею. Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. 2004.- Випуск 13.- книга 1.- С 67-77. Середа І.В., Одолінський С.С., Малоголовка О.А.
2. Методи і засоби забезпечення прохідності дихальних щляхів у дітей та новонароджених;
Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2005. – №3. – С.66-71; О.А.Малоголовка, В.В.Власов
3. До будови ротової порожнини плода людини; Вісник проблем біології і медицини. – 2006. – Вип.2. – 244-247; О.А.Малоголовка, В.В.Власов, В.І.Півторак
4. До особливостей топографічної анатомії шиї плода людини; Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.- 2006.- №1д.- С.193-194; О.А.Малоголовка, В.В.Власов, С.А.Сухарєв, І.В.Середа
5. Морфометричні особливості будови гортані плодів Вісник морфології, 12(2), 2006 С.289-292 О.А.Малоголовка, В.І.Півторак, В.В.Власов
6. Особливості анатомії трахеї і головних бронхів плодів людини; Вісник наукових досліджень. – 2006. – №3(44). – С. 90-91. В.В.Власов, О.А.Малоголовка, В.І.Півторак
7. Деякі особливості будови дихальних шляхів в ділянці носа плода людини Таврический медико-биологический вестник, Т.9, № 3, Ч.ІІІ, V.9, 101-105 Малоголовка О.А., Власов В.В.
8. Алкогольний абстинентний синдром, спровокований хірургічною агресією.; Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.- 2006.- №1д.- С.107-109 М.Д.Бесараба, І.В.Середа, О.А.Малоголовка, С.С.Одолінський
9. Корекція психічних розладів при термінальній нирковій недостатності “Хист” Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених.- 2006, вип.8, С. 65 О.В.Грищук, В.І.Онуфран, С.С.Одолінський, О.А.Малоголовка
10. Реабілітація хворих з хронічною нирковою недостатністю “Хист” Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених.- 2006, вип.8, С. 157 Ж.А.Осадчук, С.С.Одолінський, О.А.Малоголовка
11. Будова носової порожнини плодів людини; Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2006. – №2. – С.77-78.; В.В.Власов, О.А.Малоголовка
12. Особливості будови порожнини гортані людини 22-40 тижнів внутрішньоутробного розвитку / Вісник Вінницького Національного медичного університету. – 2007. – №11(2/1). – С.536-538. Малоголовка О.А.
13. Дослідження можливостей інклюзивного туризму на Поділлі / Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна».- 2017.- № 13. С. 45-48. Малоголовка О.А.
14. «Дослідження можливостей інклюзивного туризму на Поділлі». Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна», № 13, 2017, С. 45-48

Тези доповідей

15. Одолінський С.С., Малоголовка О.А., Середа І.В. Алгоритм вибору тактики лікування та національні особливості духовноорієнтованої психотерапії залежностей // Х конгрес світової федерації Українських лікарських товариств 26-28 серпня 2004 року м.Чернівці. Тези доповідей С.534.
16. Онуфран В.І., Одолінський С.С., Малоголовка О.А., Матвійчук К.Л. До розрахунку діалізної дози // Х конгрес світової федерації Українських лікарських товариств. 26-28 серпня 2004 року м. Чернівці. Тези доповідей С.53
17. Топоґрафоанатомічне обґрунтування трахеостомії у недоношених новонароджених з низькою масою тіла. Х конгресі світової федерації Українських лікарських товариств 26-28 серпня 2004 р., м.Чернівці. Тези доповідей. Чепнівці-Київ-Чікаґо, 2004, С.181-182.; 2; Власов В.В., Суходоля А.І., Малоголовка О. А.
18. Анатомічні та соматовісцеральні особливості дихальних шляхів плодового періоду людини / Гістологія на сучасному етапі розвитку науки // Матеріали науково-практичної конференції. – Тернопіль, 12-13 жовтня 2004 р., Тернопіль: Укрмедкнига . – 2004. – С. – 14-15 В.В. Власов, О.А.Малоголовка, Г.М.Ільчук, В.В.Войцишен
19. Комбінована ендотрахеальна трубка // Матеріали до наукової конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – с. 243-244 О.А.Малоголовка
20. Топоґрафоанатомічне обґрунтування забезпечення і підтримання прохідності дихальних шляхів у недоношених новонароджених; Всеукраїнська наукова конференція „Актуальні питання клінічної анатомії та оперативної хірургії”,11-13 жовтня 2004 року м.Чернівці Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2004. – Т.3. – №3. – С.42. О.А.Малоголовка, В.В.Власов
21. Некоторые вопросы строения дыхательных путей плода человека Морфология. Архив анатомии, гистологии и эмбриологии (Материалы докладов VІІІ конгресса международной ассоциации морфологов, г. Орел, 15 сентября 2006 г.). – 2006. – Т 129. – №4. – С.33; В.В.Власов, О.А.Малоголовка
22. Спосіб іммобілізації перитонеального катетеру при його реімплантації О.О.Підмурняк, О.А.Малоголовка, О.Ф. Петерчук, С.С. Одолінський Науково-практ. конференція „Впровадження досягнень морфологічної науки в навчальний процес та його значення для Європейської інтеграції медичної освіти”.2006 р. у м. Тернопіль
23. Застосування квантової гемотерапії при термінальній нирковій недостатності Одолінський С.С., Онуфран В.І., Малоголовка О.А. Науково-практ. конференція О.О.Підмурняк, О.А.Малоголовка, О.Ф. Петерчук, С.С. Одолінський „Впровадження досягнень морфологічної науки в навчальний процес та його значення для Європейської інтеграції медичної освіти”.2006 р. у м. Тернопіль
24. К особенностям строения глотки человека в плодовом периоде онтогенеза / Морфология. Архив анатомии, гистологии и эмбриологии (Материалы конференции “Современные аспекты гистогенеза и вопросы преподавания гистологии в вузе”, посвященной 100-летию со дня рождения Л.И.Фалина). – Т.131. – №3. – С.80. Малоголовка А.А., Власов В.В.
25. Анатомія стравоходу плода / Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології: Матеріали наукового симпозіуму (Чернівці, 11 травня 2007 р.) / За редакцією В.П.Пішака, Ю.Т.Ахтемійчука. – Чернівці: БУКРЕК, 2007. – С. 16-17. В.В.Власов, О.А.Малоголовка
26. До будови середнього носового ходу людини у плодовому періоді онтогенезу // Матер. науково-практ. конф. „Впровадження досягнень морфологічної науки в навчальний процес та його значення для Європейської інтеграції медичної освіти”. – Тернопіль, 2006. – С. 134 Малоголовка О.А., Власов В.В.
27. Корекція психічних розладів при термінальній нирковій недостатності; “Хист” Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених.- 2006, вип.8, С. 65 О.В.Грищук, В.І.Онуфран, С.С.Одолінський, О.А.Малоголовка
28. Реабілітація хворих з хронічною нирковою недостатністю; “Хист” Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених.- 2006, вип.8, С. 157 Ж.А.Осадчук, С.С.Одолінський, О.А.Малоголовка
29. Застосування квантової гемотерапії при термінальній нирковій недостатності // Матеріали XIII Конгресу СФУЛТ, 25-28 вересня 2008 р., м. Ів.-Франківськ. – С.331. Малоголовка О.А., Одолінський С.С., Середа І.В.
30. До лікування ниркової недостатності при гострому панкреатиті // Матеріали XIII Конгресу СФУЛТ, 25-28 вересня 2008 р., м. Ів.-Франківськ. – С.331. Суходоля А.І., Одолінський С.С., Латинський Е.В., Малоголовка О.А., Середа І.В. – С.335.
31. «Перспективи впровадження програми інклюзивного екологічно-вітрильного туризму на Поділлі». Доповідь на Х Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації» 21квітня 2017 року.
32. «Перспективи впровадження програми інклюзивного екологічно-вітрильного туризму на Поділлі». Доповідь на Х Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації» 21квітня 2017 року
Винаходи

33. Ендотрахеальна трубка; Деклараційний патент на корисну модель №2004010333, 15.09.2004, Бюл. №9, 2004 р.
Малоголовка О. А., Суходоля А.І., Власов В.В.
34. Спосіб інтубації трахеї та пристрій для його здійснення; Деклараційний патент на корисну модель №2003121368, 15.11.2004, Бюл. №11, 2004 р.
Малоголовка О. А., Ахтемійчук Ю.Т., Власов В.В.
35. Спосіб забезпечення прохідності шляхів; Деклараційний патент на корисну модель №200506155, 15.11.2005, Бюл. №11, 2005 р.
Гончарук В.М., Малоголовка О. А., Матвійчук К.Л.
36. Пристрій для забезпечення прохідності шляхів; Деклараційний патент на корисну модель №200502507, 15.11.2005, Бюл. №11, 2005 р.
Гончарук В.М., Малоголовка О. А., Матвійчук К.Л.
37. Спосіб антропометричних вимірювань; Деклараційний патент на корисну модель №200507204, 16.01.2006, Бюл. №1, 2006 р.
О.А.Малоголовка, В.В.Власов, В.І.Півторак
38. Пристрій для антропометричних вимірювань; Деклараційний патент на корисну модель №200507202, 16.01.2006, Бюл. №1, 2006 р. О.А.Малоголовка, В.В.Власов,
39. Пристрій, що підвищує бічний опір силі дрейфу вітрильного судна (Олександрівський шверт); Деклараційний патент на корисну модель №16423, 15.08.2006, Бюл. №8, 2006 р. Малоголовка О. А.
40. Пристрій, що підвищує бічний опір силі дрейфу вітрильного судна (Проскурівський шверт); Деклараційний патент на корисну модель №16422, 15.08.2006, Бюл. №8, 2006 р. Малоголовка О. А.
41. Контраст-речовина для променевої діагностики; Деклараційний патент на корисну модель №200506073, 15.03.2006, Бюл. №3, 2006 р. Малоголовка О. А, Кіницька А.Я., Дзіковський С.В., Олексюк Б.А.
42. Спосіб з’єднання біологічних тканин; Патент на корисну модель №72985, 10.09.2012, Бюл. №17, 2012 р. Малоголовка О. А.

Раціоналізаторські пропозиції

1. “Пристрій для визначення об’єму малих об’єктів”, №2, 10.01.07 Малоголовка О.А., Горобець А.О.
2. “Cтусло анатомотопографічне”, №4, 10.01.07 Малоголовка О.А., Микитюк С.Р.
3. “Шприц-термос”, №1, 10.01.07 Малоголовка, Микитюк С. Р., Коблік М. С.
4. “Модифікований окуляр”, №3, 10.01.07 Малоголовка О.А., Великошапка А. Д., Дарманська І. А.
5. “Мікротранспортир”№7, 15.06.06 Малоголовка О.А., Микитюк С. Р.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.